046 288 69 90

Kontakt

[email protected]

Öppetider

Vardagar 10.00-16.00

Mitt namn är Michelle Mörck och arbetar som stressterapeut, en roll som känns alltmer viktig i vår stressade vardag. I mina sessioner integrerar jag motiverande samtal (MI) samt metoder inom mindfulness och kognitiva beteendestrategier. Dessa tekniker kan vara nyckeln till att effektivt hantera och minska stress.

Min tidigare tjänst på KTH-Biblioteket stödde jag studenter med särskilda behov genom att tillhandahålla talböcker, ett arbete som var både givande och utvecklande. Jag hade också ansvar för att leda en av KTH:s filialbibliotek och dess studentvärdar. Min utbildning som Diplomerad Stressterapeut har jag genomfört hos Expressa Utbildningscenter. Kurser i Motiverande samtal (MI) genom Fortbilda och Mic Lab, dessförinnan erhöll jag en Masterexamen i Biblioteks- och Informationsvetenskap från Lunds Universitet. Jag har även erfarenhet som undersköterska, en utbildning jag erhöll under min gymnasietid som givit mig värdefull erfarenhet inom äldreomsorgen och personlig assistans.

Min egen livsresa tog sin början i Colombia där jag adopterades som barn. Denna bakgrund har skänkt mig insikt i identitetens komplexitet och utmaningarna med att anpassa sig i samhällets väv. Jag lägger också vikt vid den stress som ofta är förknippad med professionella åtaganden, såsom mötesmaraton och prestationstrycket som kan tynga oss i våra yrkesroller. Dessa krav kan ibland kännas överväldigande och lätt leda till en känsla av otillräcklighet. Genom att förstå dessa utmaningar kan vi tillsammans sträva efter att hitta strategier för att hantera arbetsbelastningen och de krav som ställs, för att därigenom skapa en mer balanserad och harmonisk tillvaro både på och utanför arbetsplatsen.

Önskar du boka samtal, gå gärna in i bokningsschemat och boka en tid eller om du har några frågor hör av dig via kontaktsidan så återkommer jag till dig.

Välkommen!