046 288 69 90

Kontakt

[email protected]

Öppetider

Vardagar 10.00-16.00

Du står inte ensam i din känsla av stress, här kan du läsa några av de mest förekommande stressfaktorer i vårt samhälle.

Digitaliseringen: Den ständiga uppkopplingen mot internet har suddat ut gränserna mellan arbete och privatliv. Många känner sig pressade att alltid vara tillgängliga och besvara arbetsrelaterade mejl och samtal även under kvällar och helger.

Högre krav: På arbetsplatserna har kraven på effektivitet och produktivitet ökat. Med färre resurser ska samma eller fler arbetsuppgifter utföras, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning och tidspress.

Balans mellan arbete och privatliv: Utmaningar med att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv, speciellt för föräldrar som jonglerar familjeansvar med karriärkrav.

Sociokulturella förändringar: Samhället har genomgått snabba förändringar, och traditionella stödstrukturer som utvidgade familjer eller grannskapssammanhållning har försvagats, vilket ökar isolering och stress.

Ekonomiska påfrestningar: Ökande levnadskostnader utan motsvarande löneökningar skapar ekonomisk stress i många hushåll.

Minskad återhämtning: I dagens snabba samhälle finns det färre möjligheter till avkoppling och återhämtning, vilket är viktigt för att hantera stress.